Kategori | Sağlık Bilgileri

Akciğer enfeksiyonu ne demektir?

Akciğer enfeksiyonu ne demektir? Akciğer enfeksiyonları hakkında bilgiler.

Akciğer enfeksiyonu, Günümüzde ciğerde ortaya çıkan apselerin büyük bir kısmı antibiyotiklerle kontrol altına alınabilmekteyse de yine de bazı durumlarda ameliyat yoluyla drenaj yapılması gerekli olmaktadır. Önceki yıllarda akciğer enfeksiyonlarında ölüm oranları çok yüksek olmaktaydı. Fakat, günümüzde modern ameliyat yöntemleri ve antibiyotik ilâçların kullanılmasıyla, vakaların büyük çoğunluğu başarı ile tedavi edilebilinmektedir.

Bronşiektazi, Bu vakada küçük bronş tüpleri genişlemekte ve kısmen zarar görmektedir. Bu durum ise onların enfeksiyona çok meyilli olmasına neden olur. Bronşiektazi sebebiyle  kronik enfeksiyon meydana geldiği zaman  vakalarda ameliyat yolu ile akciğerin enfekte olan kısmının alınması gerekmektedir. Lobektomi olarak adlandırılan bu ameliyat, emniyetli bir şekilde yapılabilmekte ve hastanın iyileşme oranları çok yüksek orandadır.

Empiyema, Bu durum akciğer ve göğüs duvarı  arasındaki yerde cerahat toplanmasından ileri gelir. Geçmiş günlerde çok kez zatürre Akciğer enfeksiyonukomplikasyonu olarak görülürdü. Günümüzde ise zatürree antibiyotikleri ile çok çabuk kontrol altı na alınabildiğinden bu hastalığa çok nadiren rastlanmaktadır. Ancak, zatürree ihmal edilmiş veya tedavisi yetersiz şekilde yapılmışsa, bu durumun meydana gelmesi olağandır. En iyi tedavi şekli göğüs boşluğuna bir ensizyon açılması ve toplanan cera hatin drenaj usulüyle dışarıya çıkarılmasıdır. Bu gibi vakaların büyük çoğunluğu derhal iyileşmeye başlar.

Verem, Akciğer veremi (tüberkülozu) nin tedavisi yolunda birçok cerrahî müdahale metotları günümüzde kullanılmaktadır. Bunlar bütün bir akciğerin veya yalnızca bir lop’un ameliyatla alınması olabilir. Bu usule yalnız öteki akciğerin vereme tutulmamış olduğu takdirde başvurulur. Bazen bu gibi vakalarda thorakoplasti’ye başvurulması da tav siye edilmektedir. Bu tedavi usulünde bir verem (tüberküloz) lopunun etrafındaki kaburga kemikleri alınır ve böylece göğüs kafesi çökünce altta kalan akciğer dinlenmek imkânını bulur. Bazı hallerde başka başvurulabilecek bir sistem frenik (diyafra¬ma ait) sinirin sıkılmasıdır. Bu sistemde boynun dibinde bir ensizyon açılarak bu sinir bir kıskaç takılmasıyla tecrit edilmekte¬dir. Frenik sinir diyaframa hizmet eder ve hareketsiz kalınca, göğüs boşluğunun hacmi ufalarak ciğerin kısmen çökmesini ve böylece dinlenmesini temin eder. İsoniazid, para aminosalicylic acid ve streptomisin, rifampisin gibi vereme karşı kullanılan ilâçların gelişmesiyle, verem hallerinde ameliyat gerektirecek vakaları büyük ölçüde azaltmıştır.

-- Sponsorlu Bağlantılar --

Yorum yazın

Sponsorlu Bağlantılar