Kategori | Sağlık Bilgileri

Atar damarlar ve sinirler

Atardamarlar ; Kalbin kanlanması biri sağda, öteki solda bulunun 2 kalp atar damarı aracılığıyla sağlanır. Sol kalp atardamarı aort sol kapakçığı ( gevşeme döneminde karıncığa kan kaçmasını önleyen aort kapağının yapraklarından biri) üstünde doğar. Bu başlangıç gövdesi hemen karıncıklar arası ön atardamara (karıncıklararası oluk içinde, öne, kalp tepesine doğru ilerler) ve sironflesk atardamara (karıncıklar arası ön atardamara dikey olarak kulakçık-karıncıkarası oluk içinde kalbin alt yüzüne doğru yönelir) ayrılır.

Atar damarlar ve sinirler

Sağ kalp atardamarı Aort sağ kapakçığı üstünden doğar, kulakçık karıncık arası oluğun sağ bölümünden geçerek karıncıklar arası alt oluğa yönelir ve hemen hemen kalp tepesine kadar yolunu sürdürür. Aortun kökeninde yalnızca iki kalp atardamarı bulunmasına karşılık, sol kalp atardamarının hemen dallanması üç kalp atardamarı oluşturur. Bu çeşitli atardamarlar ve yan dalları ( dallanmaları ) arasında bunlardan birinin tıkanması durumunda kalbin beslenmesinin sürmesini sağlayan ağızlaşmalar vardır. Bununla birlikte, bu ağızlaşmalar ancak tıkanma yavaş yavaş gelişirse işlerlik kazanabilirler.

-- Sponsorlu Bağlantılar --

Yorum yazın

Sponsorlu Bağlantılar