Kategori | Hastalıklar

Ateş ve alınması gereken önlemler

Genellikle ateş yapan bir hastalık nedeniyle, normalde 36.5°C olan vücut sıcaklığının bilinen değeri aşmasıdır. Normalde vücut ısısı sabahtan 36.5°C, öğleden sonra ve akşamları 37.2°C olarak saptanabilir. Ateş, vücudun gösterdiği fonksiyonlar için çok önemlidir. Vücut ısısının 38°C’nln üstüne çıkmasma “ATEŞ” adı verilir.

Ateş, vücuttaki ısı düzeninin bozuldugunu gösterir. Bulaşıcı hastalıklar dediğimiz Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak, Sıtma, Verem, Çocuk felci. Boğmaca. Difteri, Tetanoz, Kolera, Tifo, Dizanteri, Menenjit, Zatüne, Anjin, Şarbon, Bel soğukluğu gibi ve daha bir çok bulaşıcı hastalıklarla; iltihaplanma, sıcak çarpması ve bazı urlar ateşi yükselten nedenler arasında sayılabilir. Ayrıca, fazla yemek yedikten sonra, çok sıcak ve nemli havalarda, uzun ve yorucu idman sonrası vücut ısısı yükselir. Öte yandan, kadınlarda, vücut ısısı bir adet devresi boyunca değişkenlik göstermekte ve yumurtlamadan önce normalin en yüksek noktasma ulaşmaktadır.

Buna göre, ateş bir hastalık değil, hastalığa karşı vücudun gösterdiği bir reaksiyondur. Bu reaksiyon sırasında, kandaki gıda alışverişinin artmasıyle vücut ısısı doğru orantılı olarak yükselir.

Ateş, hücrelerin ürünleri olan ateş yapıcı maddeler (pirojenler) nedeniyle yükselir. Bu maddeler beyinde ısı yapım merkezi olan hipotalamustaki ısı düzenleme merkezinin eşik değerini değiştirirler. Ateş sürekli, aralıklı ya da tekrarlayan cinsten olabilir.

Yüksek ateşin oluşmasını haber veren belli başlı belirtiler, üşüme duygusu ve vücudun kontrol edilemeyecek şekilde titremesidir. Bu dönem ateşin “SOĞUK DÖNEMΔ diye adlandırılır. Çünkü, deri soğuk ve nemlidir, ancak gerçekte vücut ısısı yükselmiştir ve çocuklarda havale adı verilen çırpınma hali (konvülsüyonlar) bu dönemde belirir. Ateş bütün vücuda yayılıp yerleşince, sıcak dönem başlamıştır ve burada deri, sıcak ve kurudur.

ÇOCUKTA ATEŞ

Çocuklar, çok kolay ateşlenir ve çoğu kez de ateşleri erişkinlerinkine göre daha yüksektir. Kuşkusuz, ateş daima bir hastalık belirtisini ya da vücut ısı düzeninin bozuldugunu gösterir. Bebekler susuz kaldıkları zamanda ateşlenirler (susuzluk ateşi, bu durumda çocuk susuz bırakılmamalıdır). Vücut ısısının günlerce 39 derecenin üzerinde kalması, çoğu kez ciddi bir hastalık belirtisidir.

Ateşin yüksek oluşu çocuğun ya da ilgili bireyin sağlık durumunu bozar. Ateşli durumlarda iştahsızlık, halsizlik ve yorgunluk, kalp atışlarmda hızlanma, baş ağnsı ve durgunuk, huzursuzluk ve uyku bozukluğu, üşüme, titreme ve terleme gibi yan belirtiler vardır.

Her anne, çocuğun ateşi olup olmadığım hemen anlayabilir. Çünkü, ateşi olan çocuğun vücudu sıcaktır, rengi soluktur, titrer, meme almaz ve davranışları tamamen değişir.

Buna göre, ateşin çıkmasını ya da neden olduğu hastalıkları nasıl önleyebilir ve ne tür önlemler alabiliriz? Bulaşıcı hastalıklara neden olan mikroplar bizim çevremizdeki havada, toprakta ve suda , yani yaşadığımız her ortamda vardır. Bu mikropları biz soluk aldığımız hava ile burundan ve mikroplarla bulaşmış olan yiyecek ve içecekler ile ağızdan almaktayız. Ayrıca, mikroplar, yaralandığımız zaman, böcekler soktuğu zaman ve köpek ısırdığı zaman deri yolu île vucudumuza girerler.

O halde her bireyin bu mikroplara karşı kendisin! koruyabilmesi için aşağıdaki önlemleri yerine getirmesi gerekir. Bu önlemler şunlardır:

1. Başta gebeler, emzikliler, bebekler ve yaşlılar olmak üzere her birey yeterli ve dengeli beslenmelidir.
2. Gebe, bebek ve çocuklar aşısı olan hastalıklara karşı aşılanmalıdır.
3. Yiyecekler pişirilmeden önce temizce yıkanmalıdır.
4. Su ya da diğer içilecek sulu şeylerin temiz olmasına özen gösterilmelidir.
5. Klorlanmayan sular, kaynatılıp soğutulduktan sonra içilmelidir.
6. Taze ve temiz yiyecekler yenilmelidir.
7. Herhangi bir yiyecek, ellerin bol su île yıkanmasından sonra ellenmeli ve yenilmelidir.
8. Küçük ve büyük abdestten sonra eller mutlaka ve zamanında bol sabunlu su ile yıkanmalıdır.
9. Yaralanmalar, böcek sokmaları ve köpek ısırmalarına karşı duyarlı olunmalıdır.
10. Yiyecek ve içecekler buz dolabında saklanmalıdır.

Evimizdeki Bir Bireyin Ateşi Çıkması Halinde Ne Yapmalıyız?

1. Ateşi var kabul edilen kişilerde ateş, büyüklerde beden derecesi ile koltuk altından ve bebek-çocuklarda ise makattan ölçülmelidir. Şayet ateş 37-38 derece civarında ise aspirin verilebilir. Sıkı giyinmesi önlenir ve alnı ile dizden aşağı kısımları soğuk su île ıslatılmış bezlerle serinletilir. Çocuk ya da herhangi bir kişide başka belirtiler ishal, kusma, kanama, kendinden geçme ve benzeri şikayetler yoksa, bir-lki gün ateşin seyri kendi halme bırakılabilir. Eğer ateş, değişik belirtilerle birlikte seyrediyorsa, derhal hasta sağlık evi ebesi ya da sağlık ocağına götürülmelidir. Çünkü, ateş herhangi önemli bir hastalığın bir belirtisi olabilir.

2. tik ölçümde ateş 38 derecenin üstünde olursa hiç zaman kaybetmeden hasta sağlık evi ebesi ya da sağlık ocağına götürülmelidir. Çünkü, normalin üstündeki ateş büyük olasılıkla anormal bir durumun ya da hastalığın göstergesi olarak kabul edilmelidir.

-- Sponsorlu Bağlantılar --

Yorum yazın

Sponsorlu Bağlantılar