Kategori | Sağlık Bilgileri

Bildiğiniz Protezlere Alternatif; Dental Implantlar

Diş kaybının fonksiyonel ve estetik açıdan meydana getirdiği problemler uzun yıllar hastalar tarafından takılıp çıkarılabilen hareketli protezler implantveya sabit protezler yani köprü ve kronlarla (kaplamalarla) giderilmiştir ve bu süreç halen devam etmektedir. Fakat günümüzde dental implantlar doğal dişlere en iyi alternatif kabul edilmektedir.

Dental implant nedir?

Dental implantlar; eksik olan dişlerin fonksiyon ve estetiğini iade etmek için çene kemiğine yerleştirilen, titanyumdan yapılmış, genellikle vida şeklindeki yapay diş kökleri olarak isimlendirilebilir.

Bir veya birkaç dişin yerini tutacak şekilde sabit protezlere (yani köprülere) destek olarak kullanılabileceği gibi,özellikle tek diş eksikliklerinde komşu dişlere zarar vermeden tek bir implant yardımı ile estetik ve fonksiyonel bir tedavi gerçekleştirilebilir. Tamamıyla dişsiz ağızlarda da yeterli sayıda implant yerleştirdikten sonra sabit protez yapmak mümkündür.

Dental implantların çeşitli şekilleri olmakla birlikte en çok vida şeklinde olanları tercih edilir.

Titanyum biyoinert bir maddedir yani vücutta yabancı cisim olarak algılanmaz dolayısıyla yerleştirilen implantları vücudun reddetmesi söz konusu değildir.

Yapılan 10 seneyi aşkın çalışmalarda implantların klinik başarısı yaklaşık %98 olarak bildirilmiştir.

Hastalara implant uygulanıp uygulanmayacağına klinik ve radyografik muayene sonrası karar verilir.

İmplantların belli çapı ve uzunluğu olan titanyum yapay diş kökleri olduğu düşünülürse, bu yapıları yerleştirmek için belirli miktarda kemik dokusuna ihtiyaç vardır. Yeterli miktarda ve kalitede kemik mevcut değilse, çene kavsinin o bölgelerine başka yerden alınacak kemik parçaları veya sentetik kemik tozları ilave edilerek bölge implant uygulamasına hazır hale getirilebilir.

Bazı sistemik kontrendikasyonlar dışında, örneğin hastanın radyoterapi görüyor olması veya bir takım kemik metabolizması hastalıkları (osteomalazi, osteopetrosis gibi),aşırı sigara kullanımı ve kronik alkolizm gibi durumlar haricinde implant tedavisine engel bir durum söz konusu değildir.

Kemik gelişimini tamamlamış hastalarda yaş sınırı olmaksızın implant uygulaması yapılabilir.

İmplantlar lokal anestezi altında yerleştirilir ve bu sırada hasta herhangi bir ağrı hissetmez. Operasyondan sonra minör bir cerrahi işlem sonrası oluşabilecek komplikasyonlar dışında (birkaç gün süren şişme, hafif ağrı,  kanama) bir komplikasyon beklenmez.

İmplant yerleştirildikten sonra 3-6 ay arasında bir süre kemik ile bütünleşmesi beklenir. Bu süre içerisinde estetik amaçlı olarak hastaya geçici bir protez kullandırılabilir.

İmplantın üstüne yapılacak olan protezler klasik kron-köprü protezlerinden temel olarak çok farklı değildir fakat onlara göre önemli avantajları vardır. Bunlar:

1. implant destekli protezler için sağlam dişlerinizden aşındırma yapılmaz, doğal dişleriniz korunur.

2. estetik olarak çok başarılı sonuçlar alınır.

3. hastalar implantı  doğal dişleri gibi algılarlar  ve çiğneme  performansı artar.

Özellikle total protez yani halk arasındaki adı ile tam damak kullanan hastaların protezlerinin oynadığı ve rahat kullanamadıkları şikayeti yaygındır. Bu protezlerin altına implant yerleştirerek hastaların protezlerini stabil hale getirmek ve bu şikayeti ortadan kaldırmak mümkündür.

İmplant tedavisinin tek dezavantajı maliyetinin klasik protezlere göre yüksek olmasıdır.

Toplumdaki kanser yapma riski olduğu düşüncesi bilimsellikten uzaktır ve bugüne kadar literatürde böyle bir olguya rastlanmamıştır.

Doğru endikasyon koyulup uygun şartlarda çalışıldığında ve hastanın tedaviye uyumunun olumlu olduğu durumlarda implant tedavisi hastaya uzun yıllar hizmet eden ve başarılı sonuçlar veren bir tedavi yöntemidir.

-- Sponsorlu Bağlantılar --

Yorum yazın

Sponsorlu Bağlantılar