Kategori | Sağlık Konuları

Bunyon Cerrahisi

Ayağa bakıldığında başparmağın ayakla yapmış olduğu eklem olan metatarsofalangeal eklem en kompleks olanıdır. Bu eklemi oluşturan kemikler, kirişler ve bağlar özellikle hareket sırasında ağırlığı hem aktarmada hem de dağıtmakta görev alırlar. Bu eklem uzun süre aşırı stres altında kalırsa bunyon deformitesi oluşur.

Bunyon kelimesi Latince bunio kelimesinden gelmektedir ve büyüme anlamındadır. Bunyon eklem çevresindeki kemik veya dokunun fırlaklığıdır. Bu fırlaklıklar ya başparmağın tabanında ya da küçük parmağın tabanında oluşur; o zaman bunyonet adını alır.

Başparmak tabanındaki bunyonlar, özellikle sıkı ve burnu sivri ayakkabılar giyilmesi sonucu başparmağın diğer parmaklara doğru itilmesi ile oluşmaya başlar. Bu sıkışma eklemde basıya ve dışarıya doğru itilmesine neden olur. Eklemin dışa doğru bu hareketi bunyon oluşmasını başlatır.

Ayakta Bunyon Cerrahisi Düşünüyorsanız

Ayakta bunyon cerrahisi düşünüyorsanız burada yazılanlar bu girişimin ne zaman yardımcı olabileceği, nasıl uygulandığı ve ne tür sonuçlar bekleyebileceğiniz hakkında temel bir bilgi verecektir. Burada yazılanlar tüm sorularınıza yanıt veremez, çünkü büyük bir çoğunluğu kişiyeözgüdür. Lütfen doktorunuza anlamadığınız konular hakkında danışınız.

Ayakta Bunyon Cerrahisine En Uygun Adaylar
Bunyon deformitesi hemen tamamiyle ayakkabı giyen toplumlarda görülmektedir. Kadınlarda daha sık görülmesinin nedeni dar, sivri burunlu ve yüksek topuklu ayakkabılardır. Yüksek topuklu ayakkabı giymek özellikle stresli bir eylemdir, çünkü vücudun tüm ağırlığı burada toplanmaktadır.

Yaşlı insanlarda daha sık rastlanmasının nedeni ise artritin daha sık görülmesi ve başparmağı tutmasındandır.

Bunyona neden olan nedir?
Bunyon, ayaktaki yanlış mekanizmaların bir belirtisidir. Deformite tüm ailede görülebilmektedir. Ancak kalıtımsal olan bunyon değil ayak tipidir. Düztaban veya ayak arkları daha düz olan kişilerde görülme sıklığı yüksek arklı kimselere göre daha sıktır. Bunyonlar aynı zamanda farklı çeşitlilikteki artritlerle de ilişkili olabilir.

Artrit, eklem yüzeyindeki kıkırdakların koruyucu örtüsünü bozarak eklemi haraplar ve hareket kısıtlılığına neden olur.

Bunyonlu ebeveynler bunyon deformitesi oluşmaya eğilimin fazla olduğunun bilincinde olmalı ve çocuklarını defomite açısından muayene ettirmelidirler. Eğer çocukta da aynı tip ayak bulunmakta ise bunyon gelişmesi olasılığı fazladır.

Semptomlar

Bunyonun oluşturduğu ağrı hafiften ciddi derecelere kadar olup özellikle yüksek topuklu ayakkabıda olmak üzere yürüyüşü zorlaştırabilir. Bunyon çevresindeki deri ve daha derindeki dokular da şiş ve enflamasyonlu olabilir.

Diğer parmaklar da bunyonun başparmağı bu parmaklara doğru itmesi sonucu etkilenirler. Tırnaklar yanlara doğru büyüyebilir, nasırlar oluşabilir.

Ameliyat
Ameliyat türleri
Hafif şiddette bunyonda sadece bunyon çıkarılıp kaslar, kirişler ve bağlar yeniden düzenlenebilir.

Hangi yöntemin seçileceği deformitenin oranı, hastanın yaşı, genel sağlık durumu, günlük aktivite düzeyi ve kemik ve bağ dokusunun durumu ile ilişkilidir.

Ameliyat sonrası

Hafif ve orta şiddetteki bunyon ameliyatından sonra ayak bandajlanır ve genellikle ameliyattan 3-4 hafta sonra ayakkabı giyilmesine izin verilir.
Orta şiddette bunyonda kemik kesilerek yeniden olması gereken konuma getirir. Ek olarak kiriş ve bağlara yeniden pozisyon verilir.

Eğer orta ve ciddi şiddetteki ameliyatta olduğu gibi kemik kesilmişse bu kemik yeni yerine bir vida, plak veya kendiliğinden eriyebilen bir iğne ile tutturulur. Çoğu zaman 4-6 hafta ayak alçıya alınır ve değnekler yardımı ile yürütülür.

Hangi tür ameliyat olursa olsun eklem hareketliliği önemlidir. Bu nedenle özel egzersizler önerilebilir.

-- Sponsorlu Bağlantılar --

Yorum yazın

Sponsorlu Bağlantılar