Kategori | Hastalıklar

Diyabet: Risk Faktörleri

Bu yazıda Diyabetes Mellitus (Şeker Hastalığı) hastalığı için risk faktörleri anlatılıyor.

Kimler Diyabet Hastası Olur?

Hiçbir ırkın, etnik grubun veya yaş grubunun diyabete karşı bağışıklığı yoktur, herkes diyabet olabilir. Tip 1 diyabet, neredeyse herzaman çocukluk ve gençlik dönemlerinde görülmekle beraber, 30 yaş ve üstünde insanlarda da ortaya çıkabileceği bilinmektedir. Tip 1 diyabetli çocuklar, genelde normal veya normalin altında vücut ağırlığına sahiptirler.

Tip 2 diyabet hastası bir kişinin tipik özellikleri 40 yaşın üzerinde ve aşırı kilolu olması ve aile öyküsünde diyabetli başka bireylerin bulunmasıdır.

Diyabet, pankreasın çalışma düzenini etkileyen başka hastalıklar (örneğin: pankreasta tümör veya enfeksiyon), insülinin etkisini değiştiren hormonlar salgılayan endokrin organların tümörleri veya insülin etkisini değiştiren ilaçların alımı sonucunda da ortaya çıkabilir.

Diyabet İçin Risk Faktörleri

Risk faktörleri, bir insanda bir hastalığın görülme olasılığını arttıran durumlardır. Diyabet için en önemli risk faktörleri şunlardır:

Yaş: Tip 2 diyabet olgularının çoğu, 40 yaşın üzerindeki insanlarda görülür. Yaş ilerledikçe, tip 2 diyabet gelişme riski de artar. Amerika Birleşik Devletlerinde, 65 ila 74 yaş arası insanların %18’i tip 2 diyabet hastasıdır.

Irk: Tip 1 diyabet, beyazlarda, diğer etnik gruplardakinden daha sık görülür.

Cinsiyet: Tip 1 ve tip 2 diyabet kadınlarda ve erkeklerde aynı sıklıkta görülür. Gestasyonel diyabet ise elbette sadece kadınlarda olur.

Kalıtım: Diyabet, bazı tip genlerin çevresel faktörlerle etkileşime girmesi sonucu ortaya çıkar. Tip 1 diyabetin gelişiminde genetik olmayan faktörlerin de rol oynadığı biliniyor, çünkü tek yumurta ikizlerinden birinde diyabet olduğunda, öbüründe de diyabet görülme riski %50’nin altındadır. Tip 2 diyabetin ise kalıtsal geçişi daha kuvvetlidir. Tek yumurta ikizlerinden birinde tip 2 diyabet olduğunda, diğerinde de görülme olasılığı %90’dır. Tip 2 diyabet hastası birçok insan, ailelerinde başka diyabetlilerin de olduğunu bildirmektedirler.

Şişmanlık: Şişmanlık, tip 2 diyabet için en önemli risk faktörüdür. Araştırmalar sonucunda, kişinin kazandığı her 1 kilo karşılığında, tip 2 diyabet riskinin %4.5 arttığı hesaplanmıştır. Aşırı kilolu insanların dokularının insüline neden daha az duyarlı hale geldiği bilinmemektedir. Bu tip insanlarda diyabet, pankreastaki beta hücreleri artan gereksinimi karşılayabilecek miktarda insülin üretemediklerinde ortaya çıkmaktadır. Şişmanlık, tip 1 diyabet için bir risk faktörü değildir.

-- Sponsorlu Bağlantılar --

Yorum yazın

Sponsorlu Bağlantılar