Kategori | Hamilelik

Gebelikte düşük riskleri ve komplikasyonları

Göğüs kanseri tüm dünyada oldukça yüksek bir boyutta artmıştır ve dünya çapında artıyor. Son çalışmalar, göğüs kanseri oranı artışı ile düşük oranı arasında dramatik bir ilişki olduğunu gösteriyor. Açıkçası, dünyada kürtaj oranının artmasıyla, böylece düşük oranı arttıkça, kürtaj olmuş bu kadınların göğüs kanserine yakalanma oranının da önemli ölçüde arttığı görülmektedir.

Kürtaj göğüsteki doğal değişmeleri engellemektedir, milyonlarca hücreyi yüksek riskte bırakıyor. Bu şekilde 24 çalışma bu ilişkinin varlığını onaylamaktadır. Dr. George Bonney, Philadelphia’daki Fox Chase Merkezindeki Biyostatistiks departmanı başkanı olarak göğüs kanseri ve düşük arasındaki güçlü ilişkiyi son zamanlarda yapılan bir çalışmada dellileriyle sunmuştur, Dr. Bonney bu çalışmaları gelecekte daha iyi aydınlatacağına inandığını belirtmektedir.

Dr. Bonney, Kuzey Carolina’da Howard Üniversitesi’nde genetik ve biyostatistiks öğretmekte ve, göğüs en çok bilgi içeren göğüs kanser ile ilgili Düşük riskleri istatistiksel çalışmalarda bulunmuştur. Fransa’da Howard Üniveristesindeki çalışmalarını Amerika’daki göğüs kanseri ilişkisini anlatan pekçok çalışmayı göstermiştir. Dr. Bonney, göğüs kanseri ve kürtaj arasındaki ilişkinin ortaya çıkarılmasındaki çalışmaların devam ettiğini ve ayrıca media ve bazı organizasyonların dikkat çektiğini belirtmektedir.

Fiziksel komplikasyonlar

  • Gelecekteki gebeliklerin %24.3’ünde komplikasyon tecrübesi yaşanmaktadır. Komplikasyonlar aşırı kanama, prematüre doğum, rahim yaralanması, verimsizlik.
  • Pelvisi tahrik eden hastalıklar (PID). İlk üç sömestir kürtajı döl yatağında bakteri oluşumuna, PID’ye neden olabilir, bu tarz bir oluşum hemen tedavi edilmelidir.
  • Rahimde delik açılabilir. Rahim delinmesi sıklıkla oluşabilir ve bazen teşhis edilemeyen ya da tedavi edilemeyen türden olabilir.
  • Göğüs kanserinde riskin artışı. Kürtajdan sonra %140’lık bir risk artışı gözlenmektedir.
  • Tubal gebelik. Kürtaj pelvisi tahrik eden hastalık (PID) ile ilgili olduğu zaman daha genç kadınlarda ektopic gebelikte artışa destek vermektedir. İstatistikler gösteriyor ki; bir kürtajdan sonra ektopic gebelik %30 oranında artan bir risk ve iki ya da daha fazla kürtajda 160% oranında risk artışı sözkonusudur.
  • Plasenta previa-Bu durum aşırı şiddette, gelecek gebeliklerde hayatı tehdit eden bir durum oluşturmaktadır. İstatistikler sonraki kürtajlar için 600% risk artışı meydana getirmektedir.
  • Sonraki gebeliklerde artan kanama.
  • Arta kalan plesanta-Sonraki gebeliklerde artış.

Daha fazla fiziksel komplikasyonlar: yüksek risk grupları

20 Yaş Altındaki Kadınlarda

Tıbbi komplikasyonlar 2 kat daha fazladır.
Rahimin zarar görmesinde 150% daha fazla risk oluşur.

Daha önce kürtaj olmuş kadınlarda

İki ya da daha fazla kürtajdan sonra düşük yapma riski 200% artabilir.
Tubal gebelikte yüzde 160 risk artışı olabilir.
Bir ya da daha fazla kürtajdan sonra gelecekteki gebeliklerde bebeklerin anormal ölçüde zehirlenmesinde artan bir risk görülmektedir.

Var olan ya da önceki pervisi tahrik eden hastalıklarda

Bir kürtajın takibinde verimlilikte düşüş olur.
Doğum sonrası pek çok gün ağrı ve kramp meydana gelebilir.
Kürtajdan sonra tubal gebelik riski artışı söz konusu olur.

Dünya Sağlık Örgütü’nün yayınlarına göre yaşam riski kadınlarda 12’de 1’den 20’de 1’e kadar değişen, gelişmiş ülkelerde göğüs kanseri ortak bir konudur. Gelişen ülkelerde yaşayan kadınlar arasında risk daha düşük fakat artma eğilimindedir. Göğüs kanseri için risk faktörleri yüksek sosyo-ekonomik statü, geç ilk doğum, geç menapoz ve ailede göğüs kanseri hikayesini içermektedir.

İsteyerek kürtajın (induced abortion) hukuk tarafından izin verildiği ülkelerde, total verimlilik oranları 2 ya da daha az koruma kulanımı oranları yüksek yaygınlıkta, isteyerek kürtajın yıllık oranı doğurganlık yaşındaki her 100 kadında 1’e 2 oranında düşük olmaktadır. Bu ülkelerde ortalama olarak yaklaşık her ikinci kadın yaşamı boyunca bir kürtaj tecrübesine sahip.Verimlilik oranı benzer olan ülkelerde fakat daha düşük korunma kullanımı yaygınlığı olan ülkelerde, isteyerek kürtajın yıllık oranı daha yüksektir ve yıllık olarak her 100 kadında 10 veya daha fazlaya kadar yükseldiği tahmin edilmektedir. Yasaların kürtaja izin verdiği ülkelerde, gebeliğin 12. haftasının sonundan önce kürtajların büyük çoğunluğu tipik olarak %90’dan fazlası gerçekleşmektedir.

Göğüs kanseri riski isteyerek uygulanan kürtajı takip ediyor. Kadınlar arasındaki göğüs kanseri riskini kürtajın etkileyip etkilemediği üzerinde çalışılan pekçok çalışma mevcuttur. Sonuç olarak, bu tür çalışmalarda göğüs kanseri ile kürtaj arasında küçük bir risk artışı olduğu ve diğer çalışmalarda bunun tersi iddia edilerek bu çalışmaların sonuçlarında bir tutarsızlık olduğu gözlenmektedir. Bununla birlikte geçmişte yapılan bazı çalışmalar farklı yöntem uygulanarak yapılan temel çalışmalarda ilk üç ya da yapılan kürtaj ile artan göğüs kanseri riski arasında bir ilişki olduğunu bulmuştur. Epidemiyolojik çalışmalar, yaşamın ileriki dönemlerinde göğüs kanseri riski ile ilk üç dönemde oluşan şekliyle kürtajın tutarlı bir ilgisi olduğu konusundaki endişeleri gidermektedir.

-- Sponsorlu Bağlantılar --

Yorum yazın

Sponsorlu Bağlantılar