Kategori | Sağlık Konuları

Hazırlama Şekline göre ilaçlar

1. Majistral İlaç: Doktor tarafından yazılan formüllü etken madde ve miktarlarına göre eczacının hazırladığı yapma ilaç şekli. Artık bazı kısıtlı cilt ilaçları dışında pek tercih edilmez.

2. Ofisinal ilaç: Farmakope’de (İlaç hammaddelerinin bütün özellikleri, anatomik yapı ve kimyevi bileşimleri, hazırlanmaları, muayene ve korunmalarını içeren resmi kitap) bulunan formüle göre eczacı tarafından hazırlanan, hazır bulundurulan ilaçlardır.

3. Müstahzar: Sağlık Bakanlığından alınmış ruhsatla ilaç firmaları veya ilaç laboratuarları tarafından hazırlanan ilaçlar.

İlaçların toksisiteleri ve yan etkilerindeki belirgin artış, bunların etkin ve minimum risk ile kullanılma zorunluluğunu ve özel bilgileri gerektirmektedir. Böylece, zaman içerisinde, “akılcı ilaç kullanımı” diye bir kavram ortaya çıkmıştır.

Akılcı ilaç kullanımı, gereksinim duyulan ilacın gerektiği anda, gerektiği sürede kullanımıdır.

Akılcı ilaç kullanımı ilkeleri beş ana başlıkta görülür:

1. Doğru tanıya dayanmak;

2. Uygun ilacı seçmek; gereken dozunu, uygun yoldan ve tedavi sanatı ile sunmak ye yeterli süre kullanmak;

3. Tedavi başarısını değerlendirmek; yan etkileri ve hastanın uyumunu izlemek;

4. Birden çok ilaç kullanılacaksa etkileşmelerini değerlendirmek;

5. Tasarlanan tedavinin gerçekleşmesini ve maliyetini dikkate almak.

-- Sponsorlu Bağlantılar --

Yorum yazın

Sponsorlu Bağlantılar