Kategori | Sağlık Konuları

İşyerinde Huzursuzluğu Azaltmanın Yolları

İşyerinde bir bölümde huzursuzluk çıkmaya görsün, hemen başkalarına da sıçrar. Çalışanlar genellikle doğrudan olumsuzluk yaratan olaya değinmek yerine, maaşlarının yetersiz olduğunu, fikirlerine önem verilmediğini, yaptıkları işle şirketin bir parçası olmadıklarını ve bürokrasinin altında boğulduklarını söz konusu ederek memnuniyetsizliklerini belirtme yoluna giderler. Bu durum şaşırtıcı bir şekilde bulaşıcıdır ve bir bakarsınız bütün şirket motivasyonunuzu yitirmiştir.

Bu sebeple, huzursuzluk çıkınca bunun kaynağını bulmak, çözmek veya çıkmasını engellemek genellikle İnsan Kaynakları Departmanına düşer. İnsan Kaynakları Departmanı, gerek şirket içinde yaşanan problemleri, gerekse çalışanların bireysel sorunlarından haberdar olduğu için herşeyden önce gizlilik ilkesine çok önem vermelidir. Öte yandan, yine bu sebeple sadece kendi departmanlarındaki sorunlardan haberdar olan bölüm yöneticilerinden daha objektif bir bakış açısına sahip olabilirler. Dolayısıyla böyle durumlarda İnsan Kaynakları Departmanı ile bölüm yöneticileri iş birliği yapmalıdır.

Huzursuzluk Analizi

İnsan Kaynakları Departmanı doğal olarak şirket içi olaylardan haberdar olur çünkü işe girişten çıkışa kadar çalışanlar bu gibi huzursuzluklarını onlara aktarırlar. Bu tip bilgiler, işten ayrılanlardan, çalışanların dileklerinden veya departman yöneticilerinin geri bildirimlerinden elde edilebilir. Bunların yanı sıra bir firmanın itibarı ve diğer çevrelerde bıraktığı izlenim, sosyal aktiviteler sırasında görüşülen kişilerden de öğrenilebilir.

İnsanların neden huzursuz olduğunun bilinmesi çözümün ilk aşamasıdır. Tam olarak kimlerin bu huzursuzluğu yaşadığı bulunmalıdır. Bu sebeplerden bazıları şunlar olabilir:

 • Şirket, personeli de yakından ilgilendiren bazı önemli kararlar almıştır.
 • Bir yönetici, ya da yöneticiler toplantılarda çalışanlarının fikirlerine yeterince önem vermemektedir.
 • Şirket içi resmi iletişim yöntemleri (toplantı, yöneticiler ve çalışanlar arası iletişim, yazılı iletişim gibi) doğru kullanılmadığı için resmi olmayan ve yanlış bilgilere sebep olan iletişim yöntemleri geliştirilmektedir (dedikodu gibi).
 • Firmanın bulunduğu sektörle ilgili olumsuzluklar vardır.
 • Şirketin bir ya da birden fazla çalışanına haksızlık yapıldığı düşünülmektedir.
 • Çalışanlar yaptıkları çalışmaların karşılığını yeterince almadıklarını düşünüyor olabilirler.Huzursuzluğu Azaltmanın Yolları

  Unutulmamalıdır ki, şirket içi huzursuzlukları önlemek ve giderebilmek yalnızca firmanın üst yönetiminin tam desteği ve sağlıklı çalışan bir insan kaynakları departmanı sayesinde gerçekleştirilebilir. Dolayısıyla eğer bu huzursuzluk, çözüm üretmesi gereken bölümün kendisinde de varsa işe önce buradan başlanmalıdır. Bu noktada İngilizcesi Management Audit olan üst yönetim değerlendirmesi için bu alanda faaliyet gösteren çeşitli insan kaynakları danışmanlığı firmalarından destek alınabilir. Huzursuzluk, şirket politikalarından kaynaklanıyorsa şirketin misyonu ve vizyonunu, eğer sorun Üst Yönetim ve/veya İnsan Kaynakları Departmanındaysa bu bölümlerin işleyişini ve yönetimini gözden geçirmekte fayda vardır.Yine bu gibi bir durumda, gerektiğinde “Şeytanın Avukatını” oynayabilmesi için firma dışından bir kişi ya da firmadan destek almakta yarar vardır.

  İdeal bir firmada huzursuzlukları önlemek için yapılabilecekler aşağıdaki gibidir:

 • Çalışanlara kendi konularında daha çok inisiyatif verin. Dikkate alındığını fark eden çalışanlar işe daha çok sarılacaklardır.
 • Çalışanlara şirket politikaları, kıyafet, ödeme şekli, çalışma saatleri, ofis yeri, kadro açığı gibi konularda fikirlerini belirtme şansı verin. Bu tür konularla ilgili değişiklik yapıldığında çalışanlardan gelen tepkilere kulak verin. Çünkü özellikle kıyafet, kişinin kendisini tanıtmasında rol oynar ve bu yüzden hassas bir konudur. Bir kural getirmek istiyorsanız bunu birkaç kişinin davranış bozukluğu yüzünden yapmayın. Kurunun yanında yaş da yanar mantığıyla hareket ederseniz başkalarına haksızlık yapılmış olursunuz. Hatta olabildiğince az kural koymaya çalışın. İstediğiniz düzeni sağlamak için kural koymak yerine çalışanlara daha fazla inisiyatif verirseniz onlar da işlerini kendi işleri gibi benimserler ve daha özenli davranırlar.
 • Firmanın genelini ilgilendiren bir konuda, tüm çalışanların o konudan aynı zamanda haberdar olmasına dikkat edin. Kimse haberi “en son duyan” olmak istemez.
 • Çalışanlarınızdan beklentileriniz olduğu kadar onların da sizden beklentileri vardır. Bunlardan en önemlisi eğitimdir. Kişilerin kendi gelişimlerini teşvik edin.
 • Çalışanların büyük bir organizasyonun bir parçası olduklarını hissetmelerini sağlayın. Böylece elde edilen başarıya katkıda bulunduklarını düşünüp gururlanacaklardır.

Ödül teşvik sistemleri kurun. Bu tür sistemler çalışanların fikir üretmelerini teşvik eder; “Kimse bizi dinlemiyor!” diye yankılanan seslerde azalma olur.

-- Sponsorlu Bağlantılar --

Yorum yazın

Sponsorlu Bağlantılar