Kategori | Genel

Kan basıncı

Kan damarlarının içerisinde dolaşımın sağlanması için bir basınç gereklidir. Bu basıncın normalden fazla olmasına hipertansiyon denir. Hipertansiyon için kullanılan diğer bir isim ise, YÜKSEK TANSİYON’dur.

Kan basıncı ölçülürken 2 kan basıncı değerine bakılır:

Büyük tansiyon (sistolik kan basıncı)
Küçük tansiyon (diyastolik kan basıncı)

Kalbin kasılması (sistol) sırasında ölçülen kan basıncı, büyük tansiyon, kalbin gevşemesi (diyastol) esnasında ölçülen kan basıncı ise küçük tansiyondur.

Kan basıncı nasıl ölçülür?

Kan basıncını ölçmek için farklı tipte aletler kullanılabilir. Manometreli tansiyon aletleri daha pratiktir. Hastalar evlerinde manometreli tansiyon aletlerini kullanabilecekleri gibi daha pratik olan bilekten yada koldan ölçüm yapan elektronik aletlerden de faydalanabilir.

Normal ve yüksek kan basıncı değerleri

Küçük tansiyon diye sözü edilen diyastolik kan basıncın 90 mm Hg’nin, büyük tansiyon ya da sistolik kan basıncının ise 140 mm Hg ‘nin altında olmasına “normal tansiyon” denir. Büyük tansiyonu 140 mmHg’nın, küçük tansiyonu 90 mmHg’nın üzerinde olan kişiler “yüksek tansiyonlu” ya da “hipertansiyonlu” olarak nitelendirilir. Gerek büyük tansiyon gerekse de küçük tansiyonun normalden yüksek olması önemlidir. Bu konu unutulmamalıdır. Bazı hastalar küçük tansiyondaki yüksekliği önemsememektedir; bu çok yanlıştır.

-- Sponsorlu Bağlantılar --

Yorum yazın

Sponsorlu Bağlantılar