Kategori | Sağlık Konuları

Kardiyolojideki Araçlar

Medikal alanda tanı ve teşhis yapabilmek için hastanın özel cihazlar yardımı ile görüntülenmesi gerekmektedir. Bu alanda kullanılan cihazlar sınıflandırılacak olursa;

A. X-ray cihazları (röntgen, anjio görüntüleme)

B. Ultrasonografi cihazları

C. Radyodiagnostik cihazları ( MR, Tomografi, CT vb. )

D. Endoskopi cihazları

kardiyolojiMedikal görüntüleme alanında GE, Siemens, Philips vb. dünyanın en önemli şirketleri cihaz üretmektedirler. Ayrıca elde edilen hasta görüntülerinin monitörize edilmesi, saklanması ve filme veya medikal kağıtlara basılması da ayrı bir yan sektör durumundadır.

Yakın bir geçmişe kadar medikal görüntüler, analog ortamda video görüntüsü olarak elde ediliyor ve hareketli video ya da durağan görüntüler olarak kayıt ediliyor yine analog ortamda filme ya da medikal kağıtlara video printerlar aracılığı ile basılıyordu. Yapılan işlemlerin tümü analog ortamda idi.

PC sistemlerinin gelişmesi her alanda olduğu gibi medikal görüntü alanını da etkiledi ve analog ortamda elde edilen medikal görüntülerin dijitale dönüştürülmesi ve bu sayede görüntülerin PC ortamlarında saklanabilmesi, yönetilebilmesi, arşivlenmesi, network ortamlarından taşınabilmesi düşünülmeye başlandı. 1980 lerde bu amaçla radyologlar ve medikal görüntü üreticileri “sayısal medikal görüntüleme” alanında standartları belirlemek için biraraya geldiler. DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine) medikal alanda elde edilen görüntülerin niteliklerini, hasta ile ilgili çeşitli bilgileri, görüntülerin sayısal olarak arşivlenmesini, network ortamında taşınmasını belirleyen bir standart olarak ortaya kondu.
DICOM standardı da zaman içerisinde geliştirildi ve son olarak 1999 yılında DICOM 3.0 standardı belirlendi. DICOM standardı ilk tanımlamalarında üreticiler arasında istenen standart birliğini sağlayamamasına karşın geçen zaman içerisinde üreticiler arasında da birlik sağlanmış ve medikal görüntü cihazlarında DICOM uyumluluğu aranan özellik olmuştur.

Günümüzde medikal cihaz üreticileri DICOM standardında sayısal görüntü veren cihazlar üretmeye başladılar. Ancak halen medikal görüntüleme sektörünün % 90’ında analog video görüntüsü veren daha eski tarihte üretilmiş cihazlar kullanılmaktadır. Bu cihazlarda elde edilen görüntüler klasik medikal filmlere veya printer kağıtlarına basılmaktadır.

Bu analog ortamda fazla akım çekildiğinden; cihaz ömrü azalmakta, hasta ve doktorun aldığı radyasyon miktarı fazla olmakta, film-medikal kağıt bedelleri yüksek miktarlara ulaşmakta, film banyo işlemleri zaman ve işgücü kaybına neden olmaktadır.

Datamed Capture Station ile analog video çıkışlı herhangi bir medikal cihazın medikal görüntüleri DICOM 3.0 standardında dijital işarete dönüştürülebilecek, hazırlanan özel bir DICOM viewer yazılımı yardımı ile PC monitöründe izlenebilecek, hard diske kaydedilebilecek, hazırlanan bir veritabanında arşivlenebilecek, network ortamında taşınabilecek ilerideki bir aşamada istenirse bir server marifeti ile internet ortamında erişim sağlanabilecektir.

-- Sponsorlu Bağlantılar --

Yorum yazın

Sponsorlu Bağlantılar