Kategori | Genel

Kronik Böbrek Hastalığı ve Anemi

Kronik Böbrek Hastalığı’nda anemi, hastaların yaklaşık %90’ını etkileyen boyutta yaygındır. Renal anemi, sadece diyaliz tedavisi alan Son Dönem Böbrek Hastalığı olan hastalarda değil, aynı zamanda henüz diyalize girmeyen hastalarda da mevcuttur. Renal aneminin en belirgin sonuçlarından biri kalp ve kan damarlarının fonksiyonlarının bozulmasıdır (kardiyovasküler disfonksiyon).

Renal Aneminin Tedavisi

Renal aneminin zarar verici sonuçlarının boyutları rekombinant insan eritropoietininin (rh-EPO). geliştirilmesinden sonra daha iyi tanımlanmıştır. Rh-EPO ile tedaviden sonra hastalar, fiziksel performans, iskelet kasının kasılması ve genel olarak iyilik hali gibi birçok alanda iyileşmeler göstermiştir. Günümüzde demir tedavisi ile birlikte rh-EPO, renal anemisi olan hemodiyaliz hastalarının standart tedavisidir. Ayrıca henüz diyalize girmeyen hastalarda, uzun dönemde kardiyovasküler disfonksiyonu önleyebilmek için renal anemi tedavisi çok önemlidir.

-- Sponsorlu Bağlantılar --

Yorum yazın

Sponsorlu Bağlantılar