Kategori | Sağlık Bilgileri

Multipl Skleroz Bilgileri

Multipl Skleroz nedir?

Multipl skleroz (MS) beyin ve omuriliğin etkilendiği, hayat boyu süren, bazen kalıcı sakatlıklara neden olan, otoimmun bir hastalıktır (otoimmun hastalık; bağışıklık sisteminin -immun sistem- kendi dokularını bilinmeyen ve kestirilmeyen bir nedenle “yabancı madde” olarak algılayıp, savunma araçları olan antikor ve beyaz kan hücrelerini bu dokulara yönelterek, inflamasyon ve hasarlara yol açması sonucu oluşur). Santral sinir sistemindeki sinir lifleri “myelin” denen yağlı dokuyla kaplıdır. Myelin sinir hücrelerinden hedef organlara hızlı ve doğru şekilde mesaj iletilmesine yardım eder ve elektrik kablosundaki yalıtım maddesi gibi işlev görür. MS’de immun sistem myelin hücrelerinde harabiyete neden olur. Mesaj iletimi bloke olur veya duraklar. Bunun sonucu olarak da yıkımın olduğu bölgelerde fonksiyon bozukluğunun yol açtığı belirtiler ortaya çıkar.

MS başlıca 5 tipte gözükür:

· Benign (iyi huylu): %10-15 oranında görülür. Belirtiler hafiftir. Kötüleşme olmaz ve kalıcı hasar oluşmaz.
· Relapsing-Remitting (nüks-iyileşme): Her 1-3 yılda 1-2 atak görülür. Ani başlar 2-3 hafta 2-3 ay sürer ve remisyon (gerileme-tam düzelme) takip eder. Belirtiler her atakta kötüleşebilir. %85 böyle başlar ve yarısından fazlasında böyle devam eder.
· Primer progressif (başlangıçtan ilerleyici): İlk semptomlardan sonra remisyon periyodu olmaksızın sürer.
· Sekonder progressif: Genellikle relapsing-remitting başladıktan yıllar sonra ilerleyici olmasıdır.
· Progressif Relapsing: Bu primer progressif MS’nın ani epizodlarla kötüleşen formudur.

MS genellikle 20-40 yaşlarında görülür. Kadınlarda 2 kez daha sıktır. Genetik predispozisyon (eğilim) vardır. Genellikle eğilimi olanlarda bazı virüslerin tetik çekici olduğu düşünülmektedir.

Bulgu ve Belirtiler
MS belirtileri etkilenmiş sinir liflerinin yerine göre çok değişik olabilir. Başlıca şunlardır.
· Uyuşukluk, kol veya bacaklardan birinde veya birkaçında zaaf veya paralizi
· Kısa süren ağrı, karıncalanma veya elektrik şok hissi
· Tremor, koordinasyon kaybı, dengesizlik
· Görme bozukluğu, çift görme
· Hızlı, istemsiz göz hareketleri
· Baş dönmesi
· Halsizlik
· Hastalık ilerledikçe, kas spazmları, konuşma bozukluğu, görme kaybı, idrar ve gayda(dışkı) sorunları, seksüel fonsiyon bozuklukları gelişebilir. Bazen mental değişiklikler (unutkanlık, konfüzyon) görülebilir.

Tanı
MS seyri her insana göre değişiklik gösterir. Tanı; problemlerin mevcudiyeti, nüks patterni, bozulmuş sistemler ve laboratuvar sonuçları ile konur. MS’li insanda hastalığın seyrinin nasıl olacağını kestirmek, özellikle başlangıçta olası değildir.

MS tanısında aşağıdaki sıra izlenir.
– Tıbbi hikaye: Hastalığın belirtilerinin gözden geçirilmesi
– Nörolojik muayene
– EEG
– Magnetik Rezonans Görüntüleme
– Beyin omurilik sıvısının incelenmesi

Tedavi
Hafif veya seyrek atak geçiren hastalarda gözlem ve danışmanlık yeterlidir. İlerleme olursa, belirtilerin iyileştirilmesine yönelik tedaviler uygulanır. Henüz radikal (kökten, tam) bir tedavisi yoktur.

Semptomları iyileştirici tedavide şu ilaçlar kullanılır.
– Kortikosteroidler (kortizon)
– Beta interferon (immun sistemi düzenlemek için)
– Glatiramer acetate
– Kas gevşeticileri

İlaç tedavisine ilaveten, bazı belirtileri iyileştirebilen şu tedavi yöntemleri de vardır.
– Fizik ve meşguliyet terapisi
– Bireysel veya grup terapisi

Şu deneysel tedavi yaklaşımları da araştırmacılar tarafından yürütülmektedir.
– Plasma değişimi
– İntravenöz immunglobulinler
– Antiviral tedavi
– Vitamin D3

MS’li hasta ve ailesinin ortaya çıkabilecek belirtiler ve gelecek konusunda bilgilendirilmesi, MS tedavisinin en önemli bölümüdür.

Yukarıda tanımlanan belirtilerin birkaçını kendinizde hissediyorsanız, “kendi doktorunuz” veya bir nöroloğa başvurarak, görüşlerini almak, kuşku varsa uygun görülen incelemeleri yaptırmak en akıllıca yoldur.

Sağlıcakla Kalın…

-- Sponsorlu Bağlantılar --

Yorum yazın

Sponsorlu Bağlantılar