Kategori | Sağlık Konuları

R-Laser Cerrahisi

Prk

Foto refraktif keratotomi refraktif kusurları kornea yüzeyinden bir miktar doku uzaklaştırarak düzeltmektedir. Aneztezik madde uyguladıktan sonra cerrah epiteli bir bıçak, fırça ile kazır.hasta fiksasyon ışığına bakarken laser bir dakikadan az bir sürede yeterli dokuyu ortadan kaldırarak kornea yüzeyine yeni bir görünüm kazandırır.

PRK sonrası göz bir sonraki sabaha kadar kapalı tutulur. Lazer uygulanan bölgenin epiteli iyileşene kadar hastalarda üç beş gün sürebilen bulanık görme ve rahatsızlık hissi görülebilir. Post operatif olumsuzluğu ortadan kaldırabilmek için göz damlaları, ağrı kesiciler ve kontakt lensler kullanılabilir. Kornea yüzeyinin iyileşme hızı her insanda farklı olabileceğinden gerçek sonuçlar birkaç günden birkaç aya kadar değişebilen zamanlarda anlaşılamıyabilir. PRK düşük ve orta dereceli miyop tedavisi için uygun görülmektedir.

Lasik

Lasik (laser insutu keratomileusis) kornea yüzeyi altındaki dokuyu uzaklaştırarak refraktif kusurları düzelten bir yöntemdir. Bu yöntemde EXCİMER lazer ve lameller kerotoplasti birlikte uygulanmaktadır. Lameller kerotoplasti 1949’dan bu yana yüksek dereceli miyoplarda ve orta dereceli hipermetroplarda çok sık olarak uygulanmayan bir yöntemdir. Bu yöntem yakın zamanda mikrokerotom adlı alet sayesinde gelişme imkanı bulmuştur. Bu alet sayesinde kornea’nın çok ince tabakası flep şeklinde kaldırılmakta sonra mikrokerotomun ikinci bir hareketi ile kornea içinden bir miktar doku uzaklaştırılmaktadır.

Lasik sayesinde mikrokerotom ile ikinçi geçiş yapmak yerine daha yüksek doğruluk payına sahip excimer laser ile korneal doku ortadan kaldırılmaktadır.uzaklaştırılan doku miktarı lazer ışınınının boyutuna,biçimine ve atılan şut sayısına göre değişmektedir. Daha sonra korneal flep eski yerine kapatılmakta bağlanma birkaç dakikada gerçekleştiğinden uygulama sonrası kapatma gerekmemektedir.

Korneal flep’in sadece dış kısmı iyileşme gösterdiğinden görmenin düzelmesi daha hızlı gerçekleşmekte ve hastalarda post operatif ağrı meydana gelmemektedir. Ayrıca skarlaşma. korneal bulanıklık lasik ile daha az meydana gelmekte ve post operatif medikasyona PRK’ya göre daha az gereksinim duyulmaktadır.Lasik ile düşük ve yüksek seviyedeki refraksiyon kusurları düzeltilebilmektedir.Mikrotom kullanımı sebebiyle PRK’dan farklı olarak LASİX’in başarısı cerrahi tecrübeye dayanmaktadır.

Laser tedavisi için aday mısınız?

Genel olarak sağlıklı bir kornea’ya sahip olan ve gözlük reçeteleri son bir yıldır değişmeyen hastalarda laser tedavisi uygulanabilir.bazı medikal durumlarda ve hamilelerde bu yöntemin uygulanması uygun olmayabilir.

Gerçekçi beklentiler..

Laser cerrahisi olmak için karar vermek kişinin kendisine düşmektedir.Gerçekçi beklentilerin olması ve kararın umuttan ve yanlış kavramlardan ziyade gerçeklere dayandırılması gerekmektedir.Refraktif cerrahinin amacı kişinin gözlük veya kontakt lense olan bağımlılığının ortadan kaldırılmasıdır.

Laser tedavisi her zaman 20/20 hatta 20/40 düzelme sağlamamaktadır.40 yaşlarında ortaya çıkan ve yakın gözlüğü kullanılmasını gerektiren presbiyopi lazer ile şimdilik yeteri kadar düzeltilememektedir. 40 yaşın üstündeki miyop için laser tedavisi olanlar yakın gözlüğe gereksinim duyabilmektedir.Bu konulara doktorunuz size karar verebilmemiz için ek bilgiler verecektir.

İlk adım

Göz sağlığınız ve refraktif kusurununz için daha fazla bilgi edinmek görme özgürlüğünüz için atacağınız ilk adımdır. Bunun için göz doktoruna gitmeniz yeterlidir. Laser tedavisi ile görme kusurunuzun düzeltilip düzeltilmeyeceğini daha kapsamlı testlere ihtiyaç vardır. Bu bilgiler size ve doktorunuza sizin için en iyi olanı seçme imkanı verecektir.

-- Sponsorlu Bağlantılar --

Yorum yazın

Sponsorlu Bağlantılar