Kategori | Sağlık Bilgileri

Sağlığın tanımı

Kişiler, normal olarak bir şikayetleri olmadığı zaman sağlıklı olduklarını kabul ederler. Diğer bir ifadeyle kendisini hasta olarak kabul etmezler. Hastalık kişilere ve toplumlara göre farklılık gösteren bir kavramdır. Örneğin, yeterli sağlık eğitimi almamış olan bir toplumda yaşayan anne ishal olan çocuğunun hastalığını “diğer bütün çocuklar ishal oluyor” fikriyle kabul etmez. Aynı şekilde bazı toplumlarda sık görülen doğuştan kalça çıkığı da o toplumun bireyleri tarafından hastalık olarak kabul edilmez.

Sağlığın tanımı

Özetle toplumlara göre fark farklılık gösteren hastalık ve sağlık kavramlarının tek bir tanımının yapılması gerekir. Kısaca
WHO ( World Health Organisation ) veya DSÖ olarak bilinen “Dünya Sağlık Örgütü”nün kabul ettiği şekilde sağlığı aşağıdaki gibi tanımlamalıyız. Sağlık, sadece hasta veya sakat olmamak değil, bedenen, ruhen ve sosyal yönlerden tam bir iyilik durumudur.

-- Sponsorlu Bağlantılar --

Yorum yazın

Sponsorlu Bağlantılar