Kategori | Zayıflama

Sağlıklı Beslenme ve DİYET TEDAVİSİ

Hipokrat sağlıklı yaşamın temel ilkesini; bireyin temel yapısının ve değişik besinlerin gücünün bilinmesini gerektirdiği özdeyişi ile açıklamıştır. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ:WHO) ise; sağlığı; “yalnızca hastalık ya da sakatlığın bulunmaması değil; fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden de tam bir iyilik hali” olarak tanımlamaktadır. İnsan sağlığını etkileyen faktörler kalıtımsal ve çevreseldir. Beslenme ise insan sağlığını etkileyen en önemli çevresel faktördür. Günümüzde beslenme karın doyurmaktan öte; sağlıklı gelişme ve büyüme, mevcut sağlığın korunması, yaşam süresi ve yaşam kalitesinin artırılması hedeflemektedir. Bireylerin sağlıklı olması; ailenin ve dolayısı ile toplumun sağlıklı olmasını, bireysel ve toplumsal üretkenliğin ve iş veriminin artmasını ve hayat standartlarının yükselmesini sağlamaktadır. 20. yüzyılda beslenmenin insan sağlığı üzerindeki etkisi, yapılan birçok bilimsel inceleme ve araştırmalar ile anlaşılmıştır. Bu bilimsel verilere göre aşağıda yer alan rahatsızlıklar ortaya çıkabilir;

Direkt besinlerin yetersiz alınmasına bağlı olarak;

· kansızlık (demir eksikliği anemisi),
· protein enerji malnütrisyonu (PEM; protein ve enerjinin eksik alınması),
· basit guatr (iyot eksikliği),
· skorbüt (C vitamini yetersizliği),
· beriberi (B1- Tiamin vitamini eksikliği),
· pellegra (Niasin vitamini eksikliği),
· raşitzm, X, bacak ve diş çürükleri (kalsiyum ve D vitamini eksikliği), gibi hastalıklar ortaya çıkmaktadır.

Ayrıca bazı besinlerin aşırı alınması veya az alınmasına bağlı olarak;

· şişmanlık (obezite),
· zayıflık (kaşeksi),
· hipertansiyon,
· şeker hastalığı (diabet),
· kan yağları yüksekliği (hiperlipidemi, dislipidemi),
· kalp-damar hastalıkları (ateriosklerotik hastalıklar),
· osteoropoz (kemik erimesi),
· bazı kanser türleri (mide, bağırsak, akciğer, prostat),
· karaciğer yağlanması, siroz,
· böbrek hastalıkları ve taşları

Bu sayılan zayıflık, kansızlık ve osteoropoz dışındaki hastalıkların veya fizyolojik bozuklukların çoğuna kilo fazlalığı eşlik etmektedir. Yapılan bu bilimsel çalışmalar sonucunda temel beslenme kuralı:
Bireyin günlük gereksinmesi olan besinleri(besin ögelerini), enerjiyi; yiyecek ve içecekleri ile yeteri kadar almasıdır. Bir başka deyiş ile; insanın günlük ihtiyacı olan besinleri ve enerjiyi yeterli ve dengeli bir şekilde yiyecekler ve içecekler ile alması ve alınan bu besin ve enerjinin vücutta uygun bir şekilde kullanılmasıdır.
Yeterli ve dengeli beslenme denildiği zaman belli yiyeceklerin belli miktarları anlaşılmamalıdır. Çünkü sağlıklı olabilmek ve mevcut sağlığı korumak için gerekli olan besinler ve enerji miktarı; yaş, cinsiyet, çalışma durumu, fiziksel aktiviteye (spor yapılması vb) ve özel durumlara (gebelik, emziklilik, aşırı zayıflık, hastalık vb) göre bireysel olarak değişmektedir.
Yeterli ve dengeli beslenme programları yukarıda sayılan bireysel farklılıkların yanısıra mevcut sağlığın korunmasını, var ise mevcut hastalıkların (şişmanlık, diabet, ostreoporoz vb) veya fizyolojik bozuklukların (kansızlık, kan yağları yüksekliği, hipertansiyon vb ) besinsel tedavisini de içerir. Yeterli ve dengeli beslenme programlarının günümüzde anlaşılma ve benimsenme kolaylığının sağlanması amacı ile Beslenme Piramitleri oluşturulmuştur.

beslenme piramidi

-- Sponsorlu Bağlantılar --

Yorum yazın

Sponsorlu Bağlantılar