Kategori | Saç Bakımı

Tüm sebepleri ile saç dökülmesi

Saç değişmesi de diğer bir görüşle saç dökülmesidir. Ancak aradaki fark, birincisinde saçın tekrar çıkması, diğerinde ise bunun zamanla olmasıdır.

Saç dökülmesinin pek çok sebepleri olmakla beraber biz bu hali iki grup olarak inceleyeceğiz.

a- Geçici saç dökülmesi, b- Devamlı saç dökülmesi,

A. Geçici saç dökülmesi ve sebepleri:

Saç kökündeki saçı meydana getiren ve gelişip yaşamasını sağlayan “kılcal” kan damarları, sayacağımız çeşitli sebeplerden birisinin etkisinde kalarak, başın belli bir bölgesinde veya tamamında duraklamaya ve dökülmeye başlar.

Vücuttaki bir olaydan etkilenerek durgunluk devresine giren saç 2-3 ay sonra dökülmeye başlar. Kılcal damarlarıve saç kökünü bu derece etkileyen olay ortadan kalktıktan sonra, saç tekrar yavaş yavaş güçlenerek büyür, dökülme durur.

Buna geçici saç dökülmesi denir.

Sebepleri Şunlardır:
1- Ateşli hastalıklar,

2- Ameliyatlar,

3- Kazalar,

4- Doğum,

5- Zehirlenme veya bazı ilaçların tesiri ile,

6- Bazı kronik hastalıklar:
a) Kanser,
b) Tüberküloz, frengi, sarılık..v.b.,
c) Karaciğer hastaliklari.

7- İç organların hastalıklan
a) Troid bezi hastalıklan,
b) Böbrek hastaliklari vs.

8- Enfeksiyon veya baş cildinin iltihaplanması ile:
a) Çıban,
b) Bazı mantar hastalıklan,

9- Kimyasal bir tahriş,
10- Alerjik bir reaksiyon : mesela boya alerjisi.
11- Stres, aşın yorgunluk uykusuzluk
12- Vitamin – mineral eksikliği
13- Zayıflama için yapılan yanlış rejim
14- Kadınlarda menopoz dönemi,
15- Hormonal bozukluklar.

B. Devamlı saç dökülmesi ve sebepleri:
Bu durumda saçi meydana getiren bölge tamamen tahrip olur ve saç kanalı kapanır.

Sebepleri:
1- Mekanik zedelenme: yaralanma, basinç ve belli bir yönde devamlı çekiliş,
2- Termik zedelenme : yanma,
3- Kimyasal zedelenme : asit tesiri,
4- Aktinik zedelenme : iyonize ışınlannın şiddetli tesiri,
5- Baş cildinde lokal değişikliklere sebep olan hastalıklar (derine işleyen mantar hastaliği, dışa doğru şişen yağ keseleri, kanser, cilt tüberkülozu, liken denilen cilt hastaliği)

Saç dökülmesi sebebiyle meydana gelen kellik daha ziyade erkeklerde görülür. Bunun cinsel hormonlarla yakından ilgisi olduğu, hanımlarda saç dökülmesinin mevcut olmadığını tesbit He daha da kuvvetlenmiştir.

Kadınların ise bu cins kelliğe bünye olarak istidatlan olabilir, fakat kellik çok ender görülür. Bundan da dişilik hormonlarının, erkeklik hormonlanna nazaran daha fazla oluşunun irsi bir saç dökülmesine meydan vermediği anlaşılmaktadir.

Saçın Ağarması
Ani ve şiddetli üzüntü hallerinde saçların bir gecede ağardığı her ne kadar söylenirse de bunun aslı yoktur. Çünkü saça renk veren boya kafa derisinin çukurlarındadır. Saç deriden çıkarken tabii rengini almış olarak çıkar. Bu renk sonradan ve aniden değişmez. Saçlan beyazlaşan yaşlı kimselerin saç diplerindeki saçi boyayan hücreler zamanla çalışmaz hale geldiği için saçlan beyaz çıkmaya başlar.

-- Sponsorlu Bağlantılar --

Yorum yazın

Sponsorlu Bağlantılar